DIGITAL GOVERNANCE THAILAND 2023

Happiness Creation
#ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล
24-25 FEB 2023 | 10.00 - 17.00Mitrtown Hall 5 Fl. Samyan Mitrtown

ขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่าน


สามารถรับชม สัมมนา ย้อนหลัง ได้ที่นี่

เข้าชมงานในรูปแบบ Metaverse
s

ABOUT DGT

จากเป้าหมายหลักในการช่วยยกระดับ GDP ด้าน Digital ของประเทศให้เติบโตมากขึ้น และการเพิ่มอันดับความพร้อมของประเทศในภาพรวม (30:30) จึงมุ่งเน้นการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้าง e-Transaction Ecosystem ที่เข้มแข็งและมีความน่าเชื่อมั่นทั้งในด้าน Digital ID, Digital Service, AI & Digital Governance, Digital Foresight, Digital Transformation, Digital Literacy, Smart Office, Adoption, (Law & Standard), etc. จึงได้มีการจัดกิจกรรมประจำปีที่จะเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดและอัปเดตสถานการณ์ดิจิทัล จากผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ประกอบการ ผู้นำนวัตกรรม หน่วยงานกำกับดูแล ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการร่วมแสดงนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ประสบการณ์โลกดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกด้าน นำไปสู่การสร้างความร่วมมือ การขยายเครือข่ายเพื่อการดำเนินงานร่วมกัน จากเหล่า Partners & Stakeholders ของ ETDA และจะเป็นพื้นที่ที่สร้างโอกาส ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทั้งการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการทำงาน การต่อยอดทางธุรกิจ สำหรับทุกคนที่สนใจ ที่มุ่งเน้นการ Balance ชีวิตในยุคดิจิทัล โดยจัดในรูปแบบทั้ง On-site, Online ในช่องทาง Social Media และ การผนวกบางกิจกรรมมาที่ Metaverse

DIGITAL PHENOMENON
Stage Zone

Update และเรียนรู้ ปรากฏการณ์ดิจิทัล

THE NEXT PHENOMENA
DIGITAL PHENOMENON OF CHANCE
DIGITAL PHENOMENON OF SOCIETY
DIGITAL PHENOMENON OF LIFE

THE CREATION OF CHANGE
Exhibition Zone

สร้างสรรค์ประสบการณ์ในโลกดิจิทัล

DIGITAL PHENOMENON OF LIFE
DIGITAL SERVICE
DIGITAL ADOPTION
DIGITAL LITERACY & PROTECTION
DIGITAL INFRASTRUCTURE
AI GOVERNANCE & INNOVATION

HAPPINESS OPPORTUNITY
Matching & Training Zone

เปิดพื้นที่ต่อยอดโอกาสในโลกดิจิทัล

BUSINESS MATCHING
MOU & SPECIAL ACTIVITIES
DIGITAL JOB MATCHING
TRAINING by ADTE

พบกับหลักสูตร

UNLOCK E-PROCESS ยกระดับบริการยุคดิจิทัล
ที่งาน DGT2023

คอร์สเข้มข้น อัดแน่น พร้อม Workshop สุดพิเศษ!
เตรียมความพร้อมและปรับรูปแบบการทำงานของคุณในยุคดิจิทัลที่จะลงลึกเรื่อง


กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นต้องรู้
ภาพรวมและข้อแนะนำเมื่อจะให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ
มาตรฐานที่ช่วยสนับสนุนการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
Case Study จากหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่น่าสนใจ
Workshop สุดพิเศษ ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง


สมัครเรียนหลักสูตร คลิกที่นี่

เข้าสู่ Metaverse

เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่กับ Highlight สำคัญ จากงาน
DGT2023 : Happiness Creation
บนโลกเสมือนจริง


คลิกเข้าชมงานในรูปแบบ Metaverse

0

SPEAKERS

0

SESSIONS

0

BUSINESS MATCHING

0

EXHIBITIONS

Meet The Speakers

พบกับ Speaker ชั้นนำจากทั้งไทยและนอกประเทศ

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์

ผู้อำนวยการ ETDA

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด

ที่ปรึกษา ETDA

อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์

รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท LINE MAN Wongnai

พนมกร จิระเสถียรพงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
แกร็บ ประเทศไทย

ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

สารี อ๋องสมหวัง

เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค

ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช

กรรมการและเลขานุการ
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ

ผู้อำนวยการสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

มีธรรม ณ ระนอง

รองผู้อำนวยการ ETDA

ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA

Dr. Urs Gasser

Public Policy, Governance and Innovative Technology and serves as Rector of the Hochschule für Politik (HfP) and Dean of the TUM School of Social Sciences and Technology

ผศ.ดร. ธีรวิทย์ วิไลประสิทธิ์พร

อาจารย์ประจำและหน่วยงาน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

พงษ์ชัย เพชรสังหาร

CEO and Co-founder Dietz.asia

ดร.ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย

นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

DAY 1


24 February 2023
DAY 2


25 February 2023